Общи условия

Добре дошли в R.Fitness!

Тези условия описват правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на R.Fitness, разположен на https://r.fitness.

С посещението си на този уебсайт и мобилното приложение приемаме, че сте съгласни с тези условия. Не продължавайте да използвате R.Fitness, ако не сте съгласни с всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което посещава този уебсайт и мобилното приложение и е подчинен на Общите условия на Компанията. "Компанията", "Ние", "Нашите" и "Нас", се отнася до нашата компания - Ар.Фитнес ООД, със седалище: гр. Варна, България, ул. Парижка комуна 26, регистрирана в Търговски регистър с рег. №. 206539177 („R.Fitness“).

„Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предложението, приемането и обмислянето на плащането, необходимо за нашето съдействие на Клиента, по най-подходящия начин, с изричната цел да се задоволят нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените услуги на Компанията, в съответствие с действащото право на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Ар.Фитнес ООД и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на R.Fitness. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до R.Fitness за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в настоящите условия.

Забранено е:

Части от този уебсайт и мобилно приложение предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Ар.Фитнес ООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди публикуването им в уебсайта. Коментарите не отразяват вижданията и мненията на Ар.Фитнес ООД, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на човека, който публикува своите възгледи и мнения. Доколкото това е позволено от приложимите закони, Ар.Фитнес ООД не носи отговорност за коментарите или за каквито и да е щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването на и/или появата на Коментарите на този уебсайт или мобилно приложение.

Ар.Фитнес ООД си запазва правото да следи и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или са в нарушение на настоящите Общи условия.

Вие се съгласявате, че:

С настоящото предоставяте на Ар.Фитнес ООД неизключителен лиценз за ползване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да ползват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякаква форма, формата или медия.

Плащания

R.Fitness приема плащания само с кредитна или дебитна карта. Информацията за картата, предоставена от Клиента, се предоставя и обработва от доверен доставчик на плащания от трета страна. Отговорност на Клиента е да гарантира, че предоставената от Клиента информация е актуална и точна. Препоръчва се Клиентът да направи и пази копие на транзакцията с цел водене на отчетност.

Клиентът се съгласява, разбира и потвърждава, че информацията, която може да включва, без ограничение, данни, свързани с дебитни/кредитни карти, предавани по Интернет, могат да бъдат податливи на злоупотреба, хакерство, кражба и/или измама и R.Fitness няма никакъв контрол при такива случаи. R.Fitness не приема и не поема никаква отговорност в случай на такова неоторизирано прихващане, хакване или друг неоторизиран достъп до информация, предоставена от Клиента.

Клиентът гарантира, приема и потвърждава във връзка със своите транзакции:

Политика за възстановяване/анулиране:

На Клиента ще бъдат издадени разписки, които отразяват таксите, дължими на R.Fitness. Платените такси няма да бъдат възстановени при никакви обстоятелства.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате iFrames от нашите уеб страници или мобилно приложение, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт и мобилно приложение.

Замяна

Абонаментите за R.Fitness, от който и да е вид, не могат да бъдат заменяни за други услуги или стоки или да се преотстъпват на трети лица.

Собственост

Всички абонаменти са лични и принадлежат само на лицето, което е извършило плащането. Абонаментите не могат да се продават на трети лица.

Грешна информация

R. Fitness не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, причинени от факта, че Компанията е работила въз основа на неправилни и/или непълни данни, предоставени от клиента, освен ако R.Fitness не е трябвало да знае за посочената неточност или непълнота. Ако ни предоставите информация и документация, които са установени като неправилни или подвеждащи, имаме право да прекратим договора между Вас и нас и ще бъдете глобени с 1000 евро и няма да имате право на допълнително обезщетение или възстановяване на каквито и да било дадени суми.

Условия за връщане

При отказ от абонамент, независимо от неговия вид, от страна на клиента, сумата няма да му бъде възстановена.

ИЗГУБЕНА СОБСТВЕНОСТ

Компанията не поема отговорност и не може да бъде държана отговорна за загуба, повреда или кражба на лично имущество, принадлежащо на Клиент, настъпили в нашите помещения.

Инциденти, наранявания, смърт

R.Fitness се управлява и е достъпен изцяло онлайн, без наблюдението на физически персонал в залите. В тази връзка, R.Fitness не носи отговорност за евентуални злополуки, наранявания или случаи на смърт.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички заявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и мобилно приложение и тяхното използване. Нищо в този отказ от отговорност не включва:

Ограниченията и забраните на отговорността, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказ от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, деликт и при нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта и мобилното приложение се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети.

Политика за поверителност и бисквитки

Настоящата политика се прилага относно събиране на вашите лични данни, както и за използването на „бисквитки“ и подобни технологии на уебсайта на R.Fitness (“Уебсайтът” ) и мобилното приложение (“Приложението”). Уебсайтът се управлява от Ар.Фитнес ООД, със седалище: гр. Варна, България, ул. Парижка Комуна 26, регистрирано в Търговския регистър, с рег. №. 206539177 (“R.Fitness“).

Вашата поверителност е важна за нас!

Използването на бисквитки и подобни технологии

От октомври 2021